Дербес деректерді өңдеуге

Пайдаланушының келісімі https://profitbase.global/


Қазақстан, Астана қ., Есіл ауданы, Керей-Жәнібек хандар көшесі, 18-үй, 1-пәтер, пошталық индексі Z05K4F8 мекенжайы бойынша орналасқан қызметті жүзеге асыратын Artsofte.KZ Limited, НМТН 220540900218 жеке компаниясына (бұдан әрі - Оператор), сайт иесіне
осы Келісімге қосылып, https://profitbase.global/ (бұдан әрі - Сайт) сайтындағы нысандарға толтырылған өзінің деректерін қалдыра отырып, мен, Сайт Пайдаланушысы еркін, өз қалауыммен және өз мүддеме сәйкес әрекет етемін және сөзсіз келісімімді беремін.
дербес деректерді, атап айтқанда, дербес деректердің келесі санаттарын жинауға және оларды өңдеуге:
аты, әкесінің аты;
телефон нөмірі;
электрондық пошта;
печенье;
Айпи мекенжайы.

Сookie файлдары мен IP-мекенжайы иесізденген деректер болып табылады, ол маған Сайттың функционалдық мүмкіндіктерін толық көлемде және аса ыңғайлы тәсілмен пайдалануға мүмкіндік береді. Мен өзім пайдаланатын браузердің баптаулары арқылы IP-мекенжайы мен cookie файлдарының жасырын ақпаратты жинауды өшіруге құқылы екендігімді, алайда бұл Сайттың кейбір функцияларының жұмысын шектеуі ықтимал екендігін түсінемін.

Мен Оператор «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңында қарастырылған дербес деректермен жасайтын келесі әрекеттерін жасауға, атап айтқанда, менің дербес деректерімді жинау, жинақтау, беру, сақтау, өзгерту, толықтыру, қол жеткізу, пайдалану, иесіздендіру, бұғаттау және жоюға келісімімді беремін.
Сайтқа енгізілген барлық ақпарат шифрланған түрде беріледі.
1. Осы Келісімді ұсына отырып, мен:
1.1. оларға берілген деректер маған тиесілі екендігін растаймын;
1.2. осы Келісіммен және нысан (тіркеу) жолақтарында көрсетілген дербес деректерді өңдеу шарттарымен, келісім мәтінімен және өзіне түсінікті дербес деректерді өңдеумен мұқият таныс екендігін растаймын және мойындаймын;
1.3. https://en.profitbase.global мекенжайы бойынша Сайтта орналасқан дербес деректерді өңдеу саясатымен келісімімді білдіремін;
1.4. мен деректерді және құжаттарды ұсыну кезінде басқа тұлғалар туралы мәліметтерді көрсеткенім үшін мен Операторға мұндай тұлғалардың келісімімен ғана дербес деректерді беретіндігімді растаймын;
1,5. «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы 94-V Қазақстан Республикасы Заңы талаптарымен, маған белгілі дербес деректерді қорғау саласындағы құқықтар мен міндеттермен таныс екендігімді растаймын.

2. Мен дербес деректерді ұсыну мақсаттарына келесілер жататындығын түсінемін:
- Оператормен кез келген сервистік, жұмыс, лицензиялық және өзге азаматтық-құқықтық шарттарды жасасу мен оларды ары қарай орындау;
Пайдаланушыға Сайттың дербестендірілген ресурстарына қол жеткізу мүмкіндігін ұсыну;
- Оператордың немесе оның серіктестерінің бағдарламалық өнімдері, жұмыстары, қызметтері туралы ақпаратты ұсыну (оның тікелей сұрауы бойынша, ол толтырған нысан деректеріне сәйкес);
- мен Сайтта нысандарды жіберу арқылы қол қоятын Оператордың өнімдері, жұмыстары, көрсетілетін қызметтері, іс-шаралары туралы жарнамалық, ақпараттық таратылымдарды алу;
- менімен кері байланыс орнату, оның ішінде Сайтты пайдалану, қызметтер көрсету, жұмыстарды орындау, Оператордың лицензиялық шарт-офертасының талаптарын орындау, менен сұрау салулар мен өтінімдерді өңдеу мәселелері бойынша хабарламалар, сұрау салулар жіберу;
- Сайтты пайдаланумен байланысты проблемалар туындаған кезде тиімді клиенттік және техникалық қолдау көрсетуді қамтамасыз ету.

3. Мен жоғарыда көрсетілген мақсаттар үшін Оператор Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен дербес деректерді өңдеу және дербес деректерді жария етуді болдырмау кезінде олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндеттенген жағдайда, кейбір әрекеттерді дербес деректермен үшінші тұлғаларға тапсыруға құқылы екендігімен келісемін. Бұл ретте мұндай үшінші тұлғалар Оператор жасауға менің дербес деректеріммен ұқсас әрекеттерді (операцияларды) жасауға құқылы болады.

4. Осы Келісім мен тікелей кері қайтарып алынған сәтке дейін, бірақ кез келген жағдайда дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қол жеткізгенге дейін қолданылатынын түсінемін.

Мен осы Келісімді Оператордың электрондық поштасына (E-mail) support @ profitbase.global немесе Қазақстан, Астана қ., Есіл ауданы, Керей-Жәнібек хандар көшесі, 18-үй 18-үй, сәтті, 1, пошталық индексі Z05K4F8 мекенжайы бойынша өтініш беру арқылы кері қайтарып алуға болатынын түсінемін.

5. Мен осы Келісім қарапайым жазбаша нысанда ресімделген болып саналатындығын түсінемін.
6. Мен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда Оператордың дербес деректерді оның келісімінсіз өңдеуді жалғастыруға құқығы бар екендігі туралы хабардармын.
7. Осы Келісімге және менің Оператормен осы Келісімді қолдануға байланысты туындайтын қатынастарға Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады.

Интернет желісінде Келісімді жариялау мен осы редакцияның күшіне ену күні:
2023 жылғы «20» шілде